Faites un don

WANTERFEST 2016

01.12.16
Mutferter Haff

Concert vun der Harmonie Moutfort – Medingen ab 18h 30 | Black Pearls Light Show by Deborah Brüchle | Chrëschtmaart mam Kleeschen | Bastelatelier fir Kanner | Ponnyreiden | Iessen an Drénken

KABARETTISTESCH LIESUNG vun a mam ROLAND GELHAUSEN

CONCERT BLUES BASTARDS uschléissend JAM SESSION