Faites un don

Nationalfeierdag

23.06.19 - 23.06.19|10h00
Centre Culturel Moutfort

D’Ekipp vum Mutferter Haff verwinnt Iech op Nationalfeierdag mat Lëtzebuerger Kascht:

Kniddelen mat Speck an Äppelkompott 5,00 €

Lëtzebuerger Fleesch Teller
(Paté, Groën Drot, réih a gekachten Ham) 5,00 €

Porettenzapp mat gequellten Gromperen 5,00 €

Mir freeën eis Iech un eisem Stand kennen ze begréissen